Teknologier

Tryckgivarteknologi

Tryckgivare kan se ut på många olika sätt, men de består ofta av en trycksensor och en elektronik. En sensor utan elektronik brukar kallas just trycksensor men även begreppet tryckgivare förekommer på endast sensorer. Det vanligaste är dock att man kombinerar sensor och elektronik, dessa kan även kallas trycktransmitter eller trycktransducer som är en halv översättning från engelska begrepp. Här kan du läsa mer hur en tryckgivare fungerar och är uppbyggd.

Potentiometerteknologi

Potentiometrisk givarteknologi finns i tre konfigurationer; trådlindad, konduktiv plast och hybrider.

Trådlindade potentiometrar består av ett resistivt element (spole) och en avtagare. Elementet är gjord av en mycket fin tråd som viras noggrant runt en spindel. Avtagaren, en speciellt utvecklad ädelmetall kontakt, glider över spolen som är internt monterad i givarhuset. Avtagaren är fäst på givarens axel som i sin tur är kopplad till den rörelse som mäts. En spänning appliceras över...

Hall-effekt givarteknologi

Hall-effekt upptäcktes av Edwin Hall i slutet av 1800-talet då han fann att spänningen i ett ledande material är proportionellt mot styrkan i ett externt magnetfält...

Magnetostriktiva givare

Den magnetostriktivt är en etablerad teknik som används inom många branscher för att detektera en position. De magnetostriktiva givarna finns för inbyggnad i cylindrar, externt montage eller så kan de kombineras med en flottör och användas som nivågivare. Tekniken ger en mycket exakt positionering och de rörliga delarna har ingen kontakt med varandra. Den beröringsfria tekniken ger mycket lång livslängd...

Induktiva givare

Den induktiva givarens princip baseras på förändringen av induktansen i en spole då till exempel en metallkärna förs igenom spolen. På den grundprincipen kan sedan olika varianter byggas för att uppnå olika effekter. Tekniken är beröringsfri vilket medför minimalt slitage mellan ingående delar och därigenom en mycket lång livslängd...

Lexikon: Begrepp inom noggrannhet på lägesgivare

Noggrannhet kan definieras som riktighet av uppmätt värde i jämförelse med det riktiga värdet. I en teoretiskt perfekt värld ska utsignalen från en proportionell lägesgivare vara den exakta representationen av positionen. Utsignalen går i en rak linje mellan 0-100% i proportion till lägesförändringen. Men i verkligheten finns olika typer av noggrannhetsfel, här är en ordbok över några av de vanligaste begreppen.

Givare och sensor, vad är skillnaden?

Orden 'sensor' och 'givare', samt de engelska begreppen 'transducer' och 'transmitter' används ofta omväxlande. Men vad är skillnaden mellan dem?