Magnetostriktiv teknik

Den magnetostriktiva principen är en etablerad teknik som används inom många branscher för att detektera en position. De magnetostriktiva givarna finns för inbyggnad i cylindrar, externt montage eller så kan de kombineras med en flottör och användas som nivågivare. Tekniken ger en mycket exakt positionering och de rörliga delarna har ingen kontakt med varandra. Den beröringsfria tekniken ger mycket lång livslängd.

Givaren består av elektronikdel, givarstav och en magnet. Magneten löper längs givarstaven och elektronikenheten sänder ut en puls i givarstaven som innehåller en vågledare. Pulsen rör sig längs vågledaren tills den träffar magnetfältet orsakat av magneten runt staven. Pulsen studsar då tillbaka till elektroniken där den detekteras och räknas om till en position.

Elektroniken behöver inte nödvändigtvis vara monterad ihop med givarstaven utan kan placeras på annan plats om så önskas. Montering av elektroniken kan ske långt från givaren, för vissa modeller upp till hundratals meter. Det finns även olika alternativ för utsignal så som spänningssignal, strömsignal, profibus, SSI etc.

Här finns våra produkter baserade på Magnetostriktiv teknik

  • Cylindergivare
  • Linjargivare