Hall-effekt

Hall-effekt upptäcktes av Edwin Hall i slutet av 1800-talet då han fann att spänningen i ett ledande material är proportionellt mot styrkan i ett externt magnetfält.

Hall-effektgivare bygger på en beröringsfri teknik där en potentialskillnad mellan halvledarplattor i hall-elementet uppstår då det utsätts för ett externt magnetfält. Med denna beröringsfria teknik kan vinkelgivare samt joysticks erbjudas. Teknologin finns inbyggd i ett antal av våra standardprodukter och har även använts vid ett flertal tillfällen då kundanpassning av givare utförts av Regal. Hall-effektgivare har stora möjligheter till kundanpassning och många av Regals vinkelgivare går att programmera för att anpassa utsignalerna efter kundens behov.

Området är under ständig utveckling och Regal följer utvecklingstrenden för att kunna erbjuda kunderna den bästa möjliga lösningen.

Produkter baserade på Hall effekt:

Vinkelgivare