Temperatursensorer

Regal har ett stort utbud av temperaturgivare, termostater och termometrar som kan anpassas efter unika applikationer. Varje applikation har sin karaktär; det medium som ska mätas har unika materialegenskaper, infästning och instickslängder varierar, brytsignal, analogsignal eller kanske Hart protokoll. Kontakta oss så guidar vi dig rätt till den bästa lösningen för din applikation.
Det finns även ATEX-klassade och marin certifierade alternativ.

Maximilian Grudin

Produktområde:
Tryck- och temperaturgivare

Se kontaktuppgifter