Säkerhetsteknik

Säkerhetsprodukter är optiska sensorer och ridåer som är speciellt utvecklade för säkerhetsapplikationer. De följer säkerhetsstandarder så som PL, Preformance Level enlig ISO 13849-1; SIL, Safety Integrity Level enligt EN 61508-1…7 och Type enligt EN 61496-1. Fullständig specifikation över standarder och säkerhetsnivå finns att läsa på respektive produkt.  

Olle Lindkvist

Produktområde:
KAM & Export, Lägesgivare

Se kontaktuppgifter