Processgivare

Här hittar du en mängd olika givare som kan passa till dina applikationer när du vill mäta tryck, temperatur och nivå. Under fliken finns olika tryckgivare, tryckvakter, manometrar, temperaturgivare, termostater, termometrar, nivågivare och nivåvakter.

Vi har även givare avsedda för speciella applikationer, som t ex skepps- och ATEX-klassade produkter.