Processgivare

Här hittar du en mängd olika givare som kan passa till dina applikationer när du vill mäta position, tryck, temperatur och nivå. Under fliken finns olika positionsgivare, tryckgivare, tryckvakter, temperaturgivare, termostater samt nivågivare. Vi har även manometrar, termometrar och nivåvakter att erbjuda.

Vissa givare är kategoriserade efter vilken mätprincip de använder sig av. Våra optiska givare har vi exempelvis valt att placera i en egen kategori även fast de detekterar föremål, rörelse eller mäter en distans och således hör till lägesgivare. Detta gäller även för våra induktiva avkänningssensorer.

Vi har även givare avsedda för speciella applikationer, som t ex skepps- och ATEX-klassade produkter.

Bland våra tillbehör finns våra egenutvecklade signalomvandlare samt kablar och kontaktdon speciellt utvalda för att passa våra givare.