Motorstyrningar

ACS är en familj av flexibla motorstyrningar som kan hantera både induktionsmotorer (asynkron), permanentmagnetmotorer (synkron/PMAC) och Brushless DC-motorer (BLDC).

I familjen finns även APS3 som är bestyckad med dubbla processorer och redundant I/O för att möjliggöra fristående steer-by-wire-lösningar i enlighet med ISO13849-1 (Kategori 3-lösning).

Våra AC-motorstyrningar är väl beprövade med över 1,5 miljoner styrningar producerade åt de största fordonstillverkarna av gaffeltruckar och industrifordon.

Operativsystemet är utvecklat och underhålls i enlighet med Automotive SPICE® och säkerställer att all lågnivåfunktionalitet fungerar som den ska i alla lägen. Skulle någonting avvika från det normala i systemet så underlättas felsökningen av högupplöst felutpekning som är både lättbegriplig och lättåtkomlig via CAN från systemets master eller en extern PC.

ACS har avancerad funktionalitet för framdrift- och pumpapplikationer inbyggd som standard i operativsystemet. Motorn kan manövreras hastighetsstyrt, strömstyrt eller regleras efter en önskad DC-utspänningsnivå för generatordrift.

Utöver dessa driftsfall utvecklar Regal skräddarsydda applikationer och anpassar motorstyrningens funktionalitet helt enligt önskemål.

ACS är ett perfekt komplement till Regals utbud av AC-motorer och drivverk men fungerar tack vare ”auto-tuning”-funktionalitet även bra med andra tillverkares AC-motorer i alla typer av elektriska fordon.

Emil Vestman

Produktområde:
Motorer & drivverk

Se kontaktuppgifter

ProduktMärkspänningMärkströmEffektDokumentation
ACS 24V
ACS 24V24V< 500A< 14,7kVADatablad.pdf
ACS 48V
ACS 48V48V< 875A< 51,4kVADatablad.pdf
ACS 80V
ACS 80V80V< 550A< 53,9kVADatablad.pdf
APS3 steer-by-wire
APS3 steer-by-wire< 80V< 90A< 4 kVAAPS3-RegalDatasheet.pdf