Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

Skeppsklassade produkter

Här har vi samlat alla produkter med marina typgodkännanden (skeppsklassade). Marina applikationer ställer ofta krav på att komponenterna är typgodkända från olika klassningssällskap som ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, NKK, RINA eller RMRS. Regal har ett brett utbud av typgodkända tryckgivare, tryckvakter, termostater och temperaturgivare. 

Läs vår online broschyr för skeppsklassade produkter här!

ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, NKK, RINA, R

Maximilian Grudin

Produktområde:
Tryck- och temperaturgivare

Se kontaktuppgifter