Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

Säkerhetsteknik

Säkerhetsprodukter är optiska sensorer och ridåer som är speciellt utvecklade för säkerhetsapplikationer. De följer säkerhetsstandarder så som PL, Preformance Level enlig ISO 13849-1; SIL, Safety Integrity Level enligt EN 61508-1…7 och Type enligt EN 61496-1. Fullständig specifikation över standarder och säkerhetsnivå finns att läsa på respektive produkt.  

Olle Lindkvist

Produktområde:
Lägesgivare

Se kontaktuppgifter