Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

Motorstyrningar

ACS är en familj av flexibla motorstyrningar som kan hantera både induktionsmotorer (asynkron), permanentmagnetmotorer (synkron/PMAC) och Brushless DC-motorer (BLDC).

I familjen finns även APS3 som är bestyckad med dubbla processorer och redundant I/O för att möjliggöra fristående steer-by-wire-lösningar i enlighet med ISO13849-1 (Kategori 3-lösning).

Våra AC-motorstyrningar är väl beprövade med över 1,5 miljoner styrningar producerade åt de största fordonstillverkarna av gaffeltruckar och industrifordon.

Operativsystemet är utvecklat och underhålls i enlighet med Automotive SPICE® och säkerställer att all lågnivåfunktionalitet fungerar som den ska i alla lägen. Skulle någonting avvika från det normala i systemet så underlättas felsökningen av högupplöst felutpekning som är både lättbegriplig och lättåtkomlig via CAN från systemets master eller en extern PC.

ACS har avancerad funktionalitet för framdrift- och pumpapplikationer inbyggd som standard i operativsystemet. Motorn kan manövreras hastighetsstyrt, strömstyrt eller regleras efter en önskad DC-utspänningsnivå för generatordrift.

Utöver dessa driftsfall utvecklar Regal skräddarsydda applikationer och anpassar motorstyrningens funktionalitet helt enligt önskemål.

ACS är ett perfekt komplement till Regals utbud av AC-motorer och drivverk men fungerar tack vare ”auto-tuning”-funktionalitet även bra med andra tillverkares AC-motorer i alla typer av elektriska fordon.

Emil Vestman

Produktområde:
Motorer & drivverk

Se kontaktuppgifter

ProduktMärkspänningMärkströmEffektDokumentation
ACS 24V
ACS 24V24V< 500A< 14,7kVADatablad.pdf
ACS 48V
ACS 48V48V< 875A< 51,4kVADatablad.pdf
ACS 80V
ACS 80V80V< 550A< 53,9kVADatablad.pdf
APS3 steer-by-wire
APS3 steer-by-wire< 80V< 90A< 4 kVAAPS3-RegalDatasheet.pdf