Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

GY magneter

Alternativa magneter till GY-serien

Teknik Magnetostriktiv

Olle Lindkvist

Produktområde:
Lägesgivare

Se kontaktuppgifter