Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

Fotoceller

Fotoceller är optiska brytare med NPN eller PNP utgång, våra fotoceller arbetar med rött eller infrarött ljus. De arbetar enligt tre olika grund tekniker;

  • Thru beam består av en sändare och mottagare på var sida om mätområdet. Signalen bryts när ett objekt bryter ljustrålen mellan sändare och mottagare. Denna teknik ger långa räckvidder.
  • Retroreflektiv använder en reflektor mot vilken ljustrålen reflekteras tillbaka till mottagaren som sitter i samma enhet som sändaren. Denna teknik ger lång räckvidd och kan användas för att upptäcka transparanta objekt.
  • Reflektiv nyttjar reflektionen från objektet för avkänning. Denna teknik kan användas när det ej är möjligt att använda en mottagare eller reflektor. En vanlig applikation är etikett eller färgigenkänning då olika färger reflekterar ljus annorlunda.

Olle Lindkvist

Produktområde:
Lägesgivare

Se kontaktuppgifter