Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

Elfordon och batteridrift

Vi hjälper maskinbyggare att snabbt och enkelt ta sig förbi utmaningarna som elektriska drivsystem kan medföra. Tillsammans tar vi fram enkla och smarta lösningar på nya utmaningar.

  • Exakt kontroll över framdriften. Med full kontroll över vridmoment och hastighet utvecklar vi lösningar för AGV och AGC som gör komplexa rörelsemönster möjliga. Individuell styrning av hjulen på terränggående maskiner ger effektiva och skonsamma fordon som smyger fram snarare än trampar.
  • Behovsstyrd hydraulik utan onödiga förluster ger tysta, hållbara och effektiva maskiner. Full kontroll över det producerade trycket och flödet gör att dimensioneringen av komponenter kan optimeras.
  • Batteristyrning säkerställer att energi till och från batteriet begränsas så att både säkerhet och livslängd blir så bra som möjligt.
  • Hybridlösningar där en förbränningsmotor startas vid behov och det elektriska energiuttaget styrs så att motorer och batterier får den energi de behöver, varken mer eller mindre.
  • Glöm inte användaren! Vårt systemtänk ger ökade möjligheter att utveckla smart funktionalitet. Den mesta informationen du kan tänka dig finns på CAN-bussen. Kom och spåna med oss om hur den kan användas för att bygga bättre maskiner.

Emil Vestman

Produktområde:
Motorer & drivverk

Se kontaktuppgifter