Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

EHP - AC-motor med hydraulpump

Vi levererar kompletta EHP-lösningar (Electro Hydraulic Pump) med AC-motor och hydraulisk pump. Systemen görs oftast för 24V, 36V, 48V eller 80V batterispänning. Alla våra komponenter är specifikt utvecklade för användning i fordon och mobila applikationer.

Systemen bygger på AC-motorteknologi, asynkron och synkron, vilket ger bästa möjliga prestanda och minimalt behov av underhåll.

Vi erbjuder full integrering av pumpen i fordonet via CANopen, analog eller digital signalstyrning. Ventilstyrning (proportionella eller On/Off) kan även hanteras direkt från motorstyrningen vilket ger en komplett, synkroniserad, lösning för ett smartare system.

Spänning 24 - 80 V
Effekt 0,5 - 50 kW

Emil Vestman

Produktområde:
Motorer & drivverk

Se kontaktuppgifter