Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

ATEX-klassade produkter

Här har vi samlat alla produkter med EX-klassning. Regal har Ex-klassade tryckgivare, tryckvakter och termostater, även temperaturgivare finns att tillgå på förfrågan. De är klassade i olika zoner för gas, damm samt gruvdrift.

Läs vår online broschyr för ATEX klassade produkter här!

Axel Christensson

Produktområde:
Tryck- och temperaturgivare

Se kontaktuppgifter