Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn innefattar alla våra verksamhetsprocesser och styr vårt arbete varje dag. Verksamhetssystemet ska vara tydligt och fungera som ett dagligt verktyg för att styra och leda verksamheten på rätt väg och för att uppfylla krav och förväntningar från kunder, användare, medarbetare, leverantörer, myndigheter och andra intressenter. Vi är certifierade enligt ISO9001:2015.

Miljöpolicy

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla vårt miljöavtryck lågt, detta gör vi genom att källsortera och återvinna avfall, ta emot våra egna produkter för återvinning, samordna varutransporter och planera våra bil- och flygresor. Vi sitter i energieffektiva lokaler med bland annat elektrokroma fönster som minskar värmeinstrålningen och automatiskt regleras efter väder.

Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.