Temperaturkompensering

2020-09-23

Mätnoggrannhet på tryckgivare kan uttryckas på många sätt och inkludera olika parametrar. Men idag fokuserar vi på temperaturkompensering.

Alla tryckgivare har en temperaturkoefficient, det betyder att mätnoggrannheten på givaren påverkas av temperaturen. Den ”normala” noggrannhet man ser först i datablad, produktpresentationer etc specificeras vanligen vid rumstemperatur t ex 25 °C. Det är ofta den man tittar på när man jämför olika produkter och lösningar.

Det är dock mycket vanligt att tryckgivare används mot medier med mycket lägre eller mycket högre temperatur. Skillnaden i mätnoggrannhet mellan en temperaturkompenserad givare och en givare utan temperaturkompensation mot t ex hydraulolja vid 80 °C kan vara mycket stora. Exemplet på bilden visar skillnaden mellan två olika givare, en utan och en med temperaturkompensation med samma mätnoggrannhet vid 25°C, men vid 80 °C skiljer sig noggrannheten avsevärt mellan de två.

Så har du en applikation med stora temperaturvariationer eller avvikelser från rumstemperatur är temperaturkompensering en parameter att hålla ett extra öga på.

Maximilian Grudin

Produktområde:
Tryck- och temperaturgivare

maximilian.grudin@regal.se