I en orolig värld, står Regal stabilt!

Vi har i Sverige och i världen hamnat i en osannolik och oförutsägbar situation som får stora och oöverblickbara konsekvenser. Utvecklingen är oberäknelig och det ger oss en påminnelse om att den globala ekonomin inte är så stabil och förutsägbar som vi gärna vill tro.

Våra materialflöden in och ut från våra lager påverkas ständigt av nya händelser och vi försöker dagligen skapa oss en ny lägesbild över situationen. Vilka leverantörer av delkomponenter kommer att kunna leverera våra inneliggande order? Vilka fraktbolag som fortsättningsvis kan hämta och lämna, och vad händer om paket stoppas på terminaler? Till stor del klarar vi med det inneliggande lager vi nu har av komponenter, våra åtaganden en bra tid framåt.

Externa hot och negativ påverkan kan samtidigt skapa nya möjligheter till att vi blir starkare som företag. Nu har vi möjligheten att tillsammans göra det arbete som vi inte normalt har hunnit med att göra, så att vi är redo och bättre rustade när läget vänder och världen vaknar till liv igen. Därför har vi bestämt oss för att sätta ner foten och inte delta i någon lågkonjunktur. Vi tror oss tillhöra gruppen av dem som kan fokusera på möjligheter. Många lyckade affärsidéer har sitt ursprung i en krissituation!

Vår plan är att tillsvidare köra på med full kraft och efter bästa förmåga och stärka vårt kundvärde.