Laser sensor HG-C

HG-C är en nyutvecklad serie avståndslasrar med mycket hög noggrannhet, samtliga modeller har en linjäritet på ±0,1 % FS, och med en repabilitet ner till 10 µm (HG-C1030). HG-C är utveckad för att korta avstånd med mätområde mellan ±5 mm och ±200 mm, inom mätområdet kan HG-C mäta förändringar på 1/100 mm. Detta gör HG-C lämpad för applikationer där precision är av högsta vikt t ex positionera komponenter på kretskort, positionera en robotarm eller detektera överlapp av mycket tunna material.

HG-C är mycket kompakt och har integrerad förstärkare, med hjälp av ett nyutvecklat spegelsystem och CMOS har man fått ner dimensionerna till W20 × H44 × D25 mm. HG-C har en analog utsignal på 0-5V samt en brytande NPN eller PNP utgång, de finns även som Light-ON eller Dark-ON. HG-C är dessutom utrustad med flertalet funktioner så som kalibrering av mätavstånd och gränsvärden, timer och inställning av noll-värde.

Vill du veta mer om HG-C kan du läsa mer på produktsidan eller kontakta oss så berättar vi mer. 

Sofia Löfstrand

VD

sofia.lofstrand@regal.se