Generatorlösning för 24-80V hybridfordon

Maskinbyggare behöver idag av flera skäl utforska alternativ till traditionella drivlinor. I många fall där man idag använder förbränningsmotorer kan man möta sina nya krav med elektrisk hybriddrift. Att utveckla en hybriddrivlina innebär alltid att ett antal nya komponenter måste introduceras. En av de centrala komponenterna i ett hybridsystem är generatorn. Den startar förbränningsmotorn vid behov och ser till att batterierna förses med den energi som behövs.

Nya GSM är en 3-fasgenerator baserad på permanentmagnetteknologi (PMAC) speciellt framtagen för batteriapplikationer med batterispänning mellan 24 och 80 volt och passar för alla typer av hybridfordon med kontinuerlig effekt på upp till 24kW.

Tillsammans med en motorstyrning ur ACS-familjen bildas ett effektivt, pålitligt och underhållsfritt generatorsystem som är lätt att integrera i fordon och annan utrustning.

Emil Vestman

Produktområde:
Motorer & drivverk

emil.vestman@regal.se