Applikationer

Hydraulik och pneumatik

Hydrauliska och pneumatiska lösningar används inom de flesta industriella branscher och i en mängd olika applikationer. Dessa system är nyckelfunktioner för en fungerande maskin och process, detta ställer krav på hög prestanda och energieffektiva lösningar med hög driftsäkerhet. En noggrann och precis systemövervakning är nödvändig för att nå hög prestanda samt energi- och kostnadseffektiva system.

Regal har ett stort utbud av produkter för övervakning av hydrauliska och pneumatiska system. Våra cylindergivare används framgångsrikt för lägesindikering av hydrauliska och pneumatiska cylindrar. Dessa erbjuds med olika teknologier och utformning för att möta varierande behov, många kan integreras helt i cylindern och fungerar utan extern elektronik. För aggregatsystembyggare har vi ett stort utbud av processgivare för tryck-, temperatur- och nivåmätning.

Marin Hydraulik

Marina hydraulikapplikationer ställer mycket höga krav på kvalitet och tillförlitlighet, detta följs av typcertifierade produkter som är speciellt anpassade för marina krav. Regals givare används idag i många marina applikationer från propellersystem till vattenjetmotorer och vi samarbetar med OEM tillverkare likväl som rederier i behov av reservdelar. Vi kan leverera kompletta givarpaket för avkänning av tryck, temperatur och nivå. Samtliga finns med marina typgodkännanden. Flera av dessa finns på lager för omgående leverans.

Mer om våra marina produkter kan du läsa här, eller kontakta oss om du har frågor.

Jordbruk och Skogsentreprenad

Jordbruk och skogsentreprenadmaskiner utsätts ofta för tuffa prövningar. Väder, vind och besvärliga underlag kräver robusta maskiner. Samtidigt måste de kunna röra sig över markerna med smidiga rörelser för att minimera markpåverkan och ge föraren en behaglig arbetsmiljö. Regal har lång erfarenhet av att hitta lösningar för lägesindikering i applikationer för jordbruk- och skogsentreprenadmaskiner. Förutsättningarna har varierat och samtliga ställer krav på en robust lösning av hög kvalitet.

Skogsentreprenadmaskiner måste röra sig lätt över markerna för att inte skada miljön. En smidig manövrering är viktigt ur säkerhetssynpunkt och för arbetsmiljön. Genom nivellering av förarhytten får föraren en jämn och bekväm arbetsposition trots ojämn och besvärligt terräng. Med midjestyrning och positionsindikering av entreprenadmaskinens alla funktioner nås en exakt och enkel manövrering.

Med cylindergivare kan man få lägesindikering av såmaskinens funktion och därmed få en automatisk sådjupsreglering. Det gör att såmaskinen kan köras med högre hastighet, vilket leder till ett tids- och kostnadseffektivt jordbruk.

Tillverknings- och processindustri

Provriggar, bearbetningsmaskiner, linjedrifter och liknande applikationer som används i både cellulosa- och metallindustrin samt inom tillverknings- och processindustrin är vanliga användningsområden för Regals AC- och DC-motorer. Applikationerna ställer krav på energieffektiva lösningar och motorer med hög verkningsgrad med minimalt behov av service för att minimera antalet stopp i produktionen. Ofta är motorerna mekaniskt anpassade för en maskin eller för att passa där det tidigare suttit en annan motortyp eller fabrikat. Regal har ett brett applikationskunnande och har mycket lång erfarenhet av att identifiera rätt motor till den enskilda applikationen.

Materialhantering

Materialhantering- och logistiklösningar har länge varit viktiga marknader för Regal. Man hittar våra produkter i bland annat truckar och AGV’er (Automated Guided Vehicles). Den här marknaden ställer höga krav på tillförlitlighet där målet är ökad produktivitet. Detta innebär lösningar med lång livslängd och hög kvalitet för att minimera antalet stopp i produktionen. Regal har länge utvecklat, producerat och levererat lösningar som möter dessa krav.

Regals drivverk är unika då de kan röra sig med både extremt låg hastighet och relativt hög hastighet. Regal har levererat drivverk som kan styras med en hastighetsvariation som överstiger 200 gånger vilket normalt är mycket svårt att åstadkomma i traditionell drivutrustning. Detta öppnade upp för nya innovativa produktionsprocesser hos en världsledande aktör inom fordonsbranschen.

Även styrning och drivhjulsindikering är vanliga kundanpassade applikationer där Regal programmerar och kontakterar givarna för att leverera en komplett lösning till kund. Denna "plug-and-play-lösning" förenklar montering och elektrisk inkoppling av givaren, vilket leder till en effektivare produktion.