Våra produkter syns inte - men finns där. Elektriska drivsystem och olika sensorer behövs i nästan alla typer av maskiner, alltid gömda och alltid viktiga för funktionen.

Vi hjälper maskintillverkare runt om i världen att bygga smartare tekniska lösningar.

Våra produkter finns bland annat i:
  • Jord- och skogsbruksmaskiner
  • Fordon av olika slag för på och utanför vägar
  • Truckar och AGV:er (automated guided vehicles)
  • Energiproduktion
  • Medicinteknik
  • Marina system
  • Stål och gruvindustrin
  • Pappersindustrin

Inom våra produktområden motorer och drivenheter, lägesgivare och temperatur- och tryckgivare finns möjligheterna. Vi kan också ta fram kundunika lösningar tillsammans med dig som kund från enkel kablering och kontaktering till kompletta produkter.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Våra produktområden

Nyheter!