Givare

Nedan presenteras vårt sortiment av givare.
Givarna är i viss mån kategoriserade efter vilken storhet de mäter så som läge, tryck, temperatur och nivå. Under dessa kategorier finner ni våra cylindergivare, linjärgivare, vinkelgivare, tryckgivare, tryckvakter, temperaturgivare, termostater samt nivågivare. Vi har även manometrar, termostater och nivåvakter att erbjuda. 

Vissa givare är kategoriserade efter vilken mätprincip de använder sig av. Våra optiska givare har vi exempelvis valt att placera i en egen kategori även fast de detekterar föremål, rörelse eller mäter en distans och således hör till lägesgivare. Detta gäller även för våra induktiva avkänningssensorer.

Det finns även kategorier avsedda för speciella applikationer, därtill hör kategorierna skeppsklassade- och ATEX-klassade produkter samt joysticks.

Bland våra tillbehör finner du vår egenutvecklade signalomvandlare samt kablar och kontaktdon speciellt utvalda för att passa våra givare.