Produkter

Vi är specialister på motorer och sensorer. Vår långa erfarenhet hjälper dig att göra rätt val av komponent, vare sig det gäller standardkomponenter direkt från vårt lager eller en större volym av en kundanpassad givare.

AC-motorer

Moderna kompakta asynkrona AC-motorer avsedda för varvtalsreglerning och momentreglering. AMP-serien kännetecknas av hög dynamisk prestanda med lågt tröghetsmoment och hög uteffekt i förhållande till vikten.
Den kompakta kvadratiska designen möjliggör integration i alla typer av maskinutrustningar.
Skyddsformen är IP 23 eller IP54/IP55
Likväl som vår LAK DC motorserie är AMP serien anpassningsbar vad gäller fotmått och axeldiameter vilket gör den idealisk vid byte från DC drift till AC drift.
Motorn kan avge sitt märkmoment ifrån 0 upp till märkvarvtal och är alltid i utförande för forcerad kylning samt ofta även med pulsgivare.
Typiska applikationer är provriggar, extrudrar, linjedrifter, upprull, avrull, haspeldrifter samt där man idag har en likströmsmotor och vill minimera mekaniska ombyggnader.

Emil Vestman

Produktområde:
Motorer & drivverk

Se kontaktuppgifter

ProduktSpänningEffektMomentBygghöjdVarvtalDokumentation
AMP AC-motor
AMP AC-motor400 - 690 VAC10 - 1300 kW @ 1500 rpm64 - 8280 Nm @ 1500 rpm112 - 355 mm<8000 rpmDatabladUnderhållsinstruktion